บริษัท สยามมหรสพ จำกัด

หมวดหมู่ : ตัวแทนภาพยนตร์

ที่อยู่
โรงภาพยนตร์สกาล่า 184 ซอยสยามสแควร์ซอย 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 09:00-22:00

สินค้าและบริการ

โรงภาพยนตร์