บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด

ที่อยู่
11 หมู่ 9 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
โทรศัพท์
แฟกซ์

สินค้าและบริการ

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อิฐมวลเบา