บริษัท วันทูวันคอนแทคส์ จำกัด

ที่อยู่
1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ซอย 5 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

หนึ่งในกลุ่มบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์และบริการข้อมูลข่าวสารครบวงจรให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดวางและติดตั้งระบบ Contact Center บริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ (Contact Center) จัดหาและบริหารเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (Customer Service Representative Outsource Management)