บริษัท รุ่งแสงอรุณเกษตรกรรม จำกัด

ที่อยู่
199 หมู่ 9 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 08:00-18:00

สินค้าและบริการ

โรงอบพืชไร่ข้าวโพดอาหารสัตว์