บริษัท ยูโอเค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่
229/38 หมู่ 8 ถนนสุขประยูร ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
โทรศัพท์
แฟกซ์

สินค้าและบริการ

บริการซ่อมเครื่องมือวัด