บริษัท พีทูเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่
75/8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องสะอาด อุปกรณ์ป้อง กันไฟฟ้าสถิตย์ อุปกรณ์ตรวจวัดอากาศ และไฟฟ้าสถิตย์