บริษัท บีเอชเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่
41/5 หมู่ 8 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

บริษัท บีเอชเอ็น ผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารเสริมในจังหวัดชลบุรี ผลิตสารสกัดจากพืช และสัตว์ วัตถุเจือปนอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และยังรับจ้างผลิต (OEM Service) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นผู้นำในด้านการผลิต และจัดจำหน่ายคอลลาเจน ทั้งใน และต่างประเทศ