บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่
สาขาเชียงใหม่ 208 หมู่ 4 ถนนวงแหวนรอบกลาง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่รถยนต์ อาทิเช่น แบตเตอรี่ โช้คอัพ ผ้าเบรค หัวเทียน น้ำมันหล่อลื่น อะไหล่รถจักรยานยนต์