บริษัท ทีเอสเคมีคอล จำกัด

ที่อยู่
659 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 2 ซี ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์