บริษัท ทริปเปิ้ล ทรี ครีเอชั่น จำกัด

ที่อยู่
46/461 ซอยประชาอุทิศ 12 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์

ข้อมูลธุรกิจ

ผู้รับเหมาติดตั้งพื้นยกสำเร็จรูป และจัดจำหน่ายพื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป พื้นยกระดับสำเร็จรูป พื้นยกเกรดเอ Raised Floor Access Floor

เราจำหน่าย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป โดยผู้เชี่ยวชาญ มืออาชีพ บริการติดตั้งพื้นยกสำเร็จรูป และแก้ไขพื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป ในงานทุกรูปแบบ อาทิ รับเหมาติดตั้งพื้นยกห้องทำงาน...

สินค้าและบริการ

ผู้เชี้ยวด้านพื้นยก ผู้รับเหมาติดตั้งพื้นยก ผู้รับเหมาติดตั้งพื้นยกสำเร็จรูป Raised Floor Access Floor บริษัทจัดจำหน่ายพื้นยก และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพื้นยก พื้นยกสำเร็จรูป โดยผู้เชี่ยวชาญ มืออาชีพ

1. รับเหมาติดตั้งพื้นยก รับทำพื้นยกสำเร็จรูป ในงานทุกรูปแบบ อาทิ ห้องทำงาน ห้องเรียน ห้อง Server ห้อง Computer ห้อง LAB ห้อง Data Center...