บริษัท ซี.เอ็ม.เซลส์ จำกัด

ที่อยู่
88 อาคารเ ซอยลาซาล58 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

จัดจำหน่ายและขายส่งอุปกรณ์ อะไหล่ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระดาษ ย่านบางนา จำหน่ายและข่ายส่งเครื่องจักร ชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระดาษทุกชนิด รวมถึงพลาสติก อุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องใช้สำนักงาน รวมครบไว้ในที่เดียวที่ บริษัท ซี.เอ็ม.เซลส์ จำกัด