ชมรมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย

หมวดหมู่ : องค์การอาชีพ

ที่อยู่
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

บริการให้ความรู้กับกลุ่มพยาบาลที่ทำงานกับเด็ก, ให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลเด็กกับพ่อแม่และครอบครัว