บริษัท ธีระมิวสิค จำกัด

ที่อยู่
สำนักงานใหญ่ 77/55 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00

สินค้าและบริการ

ผู้นำเข้า ขายส่ง และ ขายปลีก เครื่องดนตรีสากล วงสตริง เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต เครื่องดนตรีเป่า เช่น เปียโนไฟฟ้า, อะคุสติกเปียโน ออแกน, คีย์บอร์ดไฟฟ้า, กีต้าร์, กลองชุด, กลองไฟฟ้า, แซกโซโฟน, ฟลูต, เมโลเดียน, ตู้แอม์ Roland, เครื่องสังเคราะห์เสียง, เอฟเฟค