บริษัท โชว่า รีเจียนนอล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่
700/713 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

จัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในผลิตรถยนต์