บริษัท เซ็นเซียนท์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่
อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

สินค้าและบริการ

สีผสมอาหาร หัวน้ำเชื้อ หัวน้ำหอม วัตถุดิบสำหรับเครื่องสำอาง นำเข้าจากฝรั่งเศส