บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0105540046322

ที่อยู่
1010 ชั้น 18 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
พิกัด
13.8230526, 100.5572993

สินค้าและบริการ

บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สำรวจและผลิตน้ำมันดิบ, กลั่นน้ำมัน, ผลิตและจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิง, ก๊าซ LNG ผลิตจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมีและเคมีเกษตรสำหรับทำปุ๋ยเคมี