บริษัท ปามิรา นิวทริชั่นแนล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0105560013896

ที่อยู่
7/513 หมู่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
08.30-17.30 น.

สินค้าและบริการ

จำหน่ายข้าวธัญพืช อาหารเสริม ขนมอบกรอบ วัตถุดิบคัดสรรจากข้าวหอมมะลิไทย ผักและผลไม้ตามฤดูกาลจากสวนธรรมชาติ จุดมุ่งหมายของเราคือเน้นคุณภาพของวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ทุกตัวเป็นไปตามกฎของการเจริญเติบโตของธรรมชาติ ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดจากแหล่งผลิต ผ่านการทดสอบจากศาสตราจารย์และนักวิจัยระดับสูง ด้วยการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ได้สารอาหารที่สมดุล