บริษัท ฟังก์ชั่น เอนจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ที่อยู่
5/1 หมู่ 10 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล

สินค้าและบริการ

ผลิต ออกแบบ ติดตั้ง ระบบท่อแก๊สสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล,ระบบท่อแก๊ส, ไนโตรเจน, ออกซิเจน, อาร์กอน, คาร์บอนไดออกไซด์, ฮีเลียม, Acetylene Gases, ไฮโดรเจน, ติดตั้งท่อแก๊สอุตสาหกรรม, ออกแบบท่อแก๊ส