โบสถ์อังกฤษ-ไครสต์เชิร์ช

ที่อยู่
11 ซอยคอนแวนต์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 09:00-16:00, วันอังคาร 07:00-16:00

สินค้าและบริการ

เป็นโบสถ์