บริษัท ซีทีเค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่
72/24 หมู่ 2 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องกรองอากาศ *Clean Equipment-Air Shower, Clean Bench, Clean Booth, Pass Box, Relief Damper *Apply for HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) * Air filter-ULPA/HEPA/MIDIUM/PRE/CHEMICAL/CARTRIDGE/BAG/CARBON FILTER