บริษัท คาร์ลอนรับเบอร์ รีไซเคิล โปรดักส์ จำกัด

หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์ยาง

ที่อยู่
283/4 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์ยาง ยางเสีย เศษยาง บด ยางในดิบ ทำยางต่อใหม่ เพื่อจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง