บริษัท แบล๊ก แอนด์ ไวท์ จำกัด

ที่อยู่
395/4-5 ซอย 19 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

สินค้าและบริการ

ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของอุปกรณ์ ที่ใช้ในการประชุม เช่น ระบบภาพ ระบบเสียง อุปกรณ์ที่ใช้พูดในที่สาธารณะ อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทดลองทางภาษา โสตทัศนูปกรณ์ ออกแบบ จัดหา และ ติดตั้งอุปกรณ์ภาพและเสียงในห้องประชุม สัมมนา ห้องเรียน หอประชุม นอกจากนี้ ยังมีบริการติดตั้งและตรวจสอบ สภาพการใช้ง