โบสถ์คริสเตียนบ้านหนองบัว

ที่อยู่
ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
พิกัด
19.03728, 99.95394