โฮมพลัสเฟอร์นิเจอร์มอลล์

ที่อยู่
ถนนมัธยมจันทร์ ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
พิกัด
17.18358, 104.094