โรงเรียนวัดหน้าเขา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนน4194 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
พิกัด :
8.58548,99.58864