โรงเรียนบ้านบัวชุม

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนทล.หมายเลข 2243 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด :
15.25431,101.20182