โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
พิกัด :
14.97156,104.0984