โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
พิกัด :
19.9182,99.8821