โรงเรียนวชิรป่าซาง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
พิกัด :
18.44577,98.88584