โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
พิกัด :
6.8683,101.2391