โรงเรียนพนมรุ้ง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนน2221 ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
พิกัด :
14.55614,102.9256