โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนตาดแดน ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
พิกัด :
16.56687,104.69618