โรงเรียนบ้านรังแตน

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 6012 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
พิกัด :
10.64933,98.86418