โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พิกัด :
8.12765,99.8855