โรงเรียนสันทรายหลวง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนน1001 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
พิกัด :
18.84607,99.0437