โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนน213 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
พิกัด :
16.86204,103.9336