โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4

หมวดหมู่ :

ที่อยู่
ถนน1090 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
พิกัด
16.48224,98.8024