โรงเรียนบ้านโสกสาน

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
พิกัด :
16.31777,104.36211