โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
พิกัด :
15.80876,104.39391