โรงเรียนบ้านหนองจำนัก

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนน3016 ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
พิกัด :
15.35249,104.87775