โรงเรียนบ้านริมใต้

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนน107 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
พิกัด :
18.9109,98.94659