วัดเพชรพลี

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่ :
ถนนเพชรพลี ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
พิกัด :
13.1006,99.95703