ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี

หมวดหมู่ : ธนาคาร

ที่อยู่ :
364 ถนนอุปราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ :
0-4524-4501-2
แฟกซ์ :
0-4524-1765
เว็บไซต์ :
www.scb.co.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-15:30