บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : ผู้ทำอาหารแช่แข็ง

ที่อยู่ :
149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม 10500
โทรศัพท์ :
0-2238-4091
แฟกซ์ :
0-2238-4090
เวลาทำการ :
จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00

รายละเอียด

ส่งออกผัก-ผลไม้แช่แข็ง