โรงเรียน บุรีรัมย์พิทยาคม

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
ผอก ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ :
0-4461-1839
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00