บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) สาขาอาคารสินธรทาวเวอร์ 1 จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 2,3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
08.30 - 17.30 น. จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
พิกัด
13.735757686925, 100.54502446823

สินค้าและบริการ

เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 26  ปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศ 48 สาขา ได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนี้การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์,การค้าหลักทรัพย์,การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์,การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน, การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน,การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า