สำนักงาน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ :
0-4323-7644