สำนักงาน ขนส่งจังหวัดลพบุรี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
70 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ :
0-3662-1755