บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด

หมวดหมู่ : ตรวจและซ่อมอุปกรณ์แก๊ส

ที่อยู่
9/199 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์
0-2961-6655
แฟกซ์
0-2961-6435
เว็บไซต์
www.biggas-technology.com
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

รายละเอียด

บริการซ่อมบำรุงสถานีก๊าซธรรมชาติและซ่อมยานพาหนะ