บริษัท เออาร์ดี เจนเนอเรเตอร์ จำกัด

หมวดหมู่ : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ข้อมูลธุรกิจ

 บริษัท เออาร์ดี เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด (ARD generator) จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นตัวแทน นำเข้าเครื่องปั่นไฟ Leroy-Somer บริษัทเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปั่นไฟและอะไหล่ Leroy-Somer และเครื่องปั่นไฟ KATO แห่งเดียวในประเทศไทย ใช้ในเมืองไทยมานานกว่า 40 ปี ใช้ได้กับเครื่องยนต์ทุกยี่ห้อ ทั่วโลก รับประกัน มีอะไหล่จำหน่ายตลอดอายุการใช้งาน ได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2004 และ ISO 9001:2008 บริษัท เออาร์ดี เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอุตสาหกรรม ,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับงานเกษตร ,บริการติดตั้งเครื่องปั่นไฟ ,จำหน่าย เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามือหนึ่ง, จำหน่ายเครื่องกำหนิดไฟฟ้ามือสอง, อะไหร่และอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า    บริษัทเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปั่นไฟและอะไหล่ Leroy-Somer และเครื่องปั่นไฟ KATO แห่งเดียวในประเทศไทยเครื่องปั่นไฟ Leroy-Somer LSA 44.3 135 kVA. บริษัท เออาร์ดี เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปั่นไฟยี่ห้อ Leroy-Somer แห่งเดียวในประเทศไทย มีทั้งขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ติดต่อสอบถาม  0-2454-1595, 08-9000-2508, 08-1826-6624, 08-9036-6617

ติดต่อเรา

ที่อยู่
296 ถนนเพชรเกษม 54 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม 10160
โทรศัพท์
0-2454-1595
แฟกซ์
0-2805-1159
อีเมล
jirayut.d@ardgenerator.com
เว็บไซต์
www.ardgenerator.com

สินค้าและบริการ

 บริษัท เออาร์ดี เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอุตสาหกรรม ,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับงานเกษตร ,บริการติดตั้งเครื่องปั่นไฟ ,จำหน่าย เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามือหนึ่ง, จำหน่ายเครื่องกำหนิดไฟฟ้ามือสอง, อะไหร่และอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า     เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปั่นไฟและอะไหล่ Leroy-Somer และเครื่องปั่นไฟ KATO แห่งเดียวในประเทศไทยเครื่องปั่นไฟ Leroy-Somer LSA 44.3 135 kVA. บริษัท เออาร์ดี เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปั่นไฟยี่ห้อ Leroy-Somer แห่งเดียวในประเทศไทย มีทั้งขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่  

ตราสินค้า

Leroy-Somer